Skip links

Bitcoin adoptie onderweg?!

Ben jij al voorbereid op bitcoin?

Berichtgeving toont aan dat ook banken, overheden en vermogensbeheerders bitcoin steeds serieuzer nemen.

Maar als je wilt begrijpen waarom bitcoin de volgende stap zou kunnen zijn, moet je eerst weten wat geld nu eigenlijk is en hoe dit is ontstaan. Het is dus belangrijk een stukje geschiedenis van geld te weten. Om je hier wat meer in thuis te brengen delen we graag wat informatie over de ontwikkeling van ons geld.

Wanneer iets beter is dan het alternatief zullen de mensen het gaan gebruiken.

– uitspraak Bert Slagter (schrijver “Ons geld is stuk”) –
evolution of money 2

De geschiedenis en ontwikkeling van geld 

In het begin was geld niet hetzelfde zoals wij het nu kennen. Het heeft een lang proces van historische verandering doorgemaakt. Geld is de belangrijkste uitvinding van de moderne tijd.

Gebruik van grondstoffen als geld 

In het begin gebruikten de volkeren goederen en dieren als ruilmiddel. Elk goed dat als ruilmiddel werd gevraagd en aanvaard, was een vorm van geld. Echter werkte dit niet als geld in een wereldeconomie.

Geld moet voldoen aan de volgende voorwaarden en eigenschappen:

Voorwaarden

 • Geld is niet voor consumptie;
 • Geld mag niet bederven;
 • Geld gebruik je alleen als betaalmiddel en niet voor andere doeleinden;

 

Eigenschappen

 • Geld is op te delen in kleinere eenheden;
 • Geld is makkelijk te vervoeren;
 • Geld behoudt zijn waarde;
 • Geld is lastig om te vernietigen.

Gebruik van metalen als geld 

Met de verdere ontwikkeling van de menselijke beschaving werden grondstoffen en dieren vervangen door edele metalen zoals goud en zilver om als geld te worden gebruikt. Met de uitvinding van de muntslag begon men munten van goud en zilver als geld te gebruiken in plaats van eenvoudige, onbeduidende stukjes goud en zilver waarvan de waarde moeilijk te meten was. Edele metalen werden als geld gebruikt, niet omdat zij waardevol waren, maar omdat zij schaars waren. Om als geld te dienen is schaarste belangrijker dan waarde. Het was de belangrijkste vorm van geld gedurende het grootste deel van de opgetekende geschiedenis.

Gebruik van papiergeld of bankgeld als geld

In het begin was papiergeld, d.w.z. papieren bankbiljetten, een eenvoudige claim op en vervanging van metallisch geld. Maar met het verstrijken van de tijd werd papiergeld beschouwd als geld zelf. Papiergeld in de vorm van bankbiljetten was niet louter een substituut, maar werd beschouwd als een aanvulling op de geldvoorraad. Aanvankelijk konden bankbiljetten worden uitgegeven door alle commerciële banken, maar na verloop van tijd, toen papiergeld oninwisselbaar werd in metallisch geld, werd de uitgifte van bankbiljetten het monopolie van de Centrale Bank van een land. In de beginperiode werden de biljetten gedekt door een precies gelijke hoeveelheid goud of zilver die door de uitgevende instantie in reserve werd gehouden. Deze biljetten konden worden ingewisseld voor gouden of zilveren munten wanneer daarom werd gevraagd en deden niets anders dan metalen munten voorstellen. Dit soort papiergeld of biljetten werd daarom representatief papiergeld genoemd. Aangezien papiergeld tegenwoordig niet meer in goud of zilver kan worden omgezet, komt representatief papiergeld nergens ter wereld meer voor. Toen het door de Centrale Bank uitgegeven papiergeld volledig werd gedekt door de reserves van goud of zilver van gelijke waarde die zij aanhield, werd dit papiergeldsysteem “Full Reserve System” genoemd.

Met het verstrijken van de tijd dacht men dat een goudreserve van procenten tegenover de uitgegeven papieren munten niet nodig was en dat in plaats daarvan slechts een percentage van 30 tot 50 procent voldoende was om de ter omwisseling aangeboden biljetten in goud om te zetten. Daarom werd het “Proportionele Reserve Systeem” (oftewel: fractioneel bankieren) ingevoerd. Dit hield in dat de uitgevende instantie 30 tot 50 % van het totale bedrag van de uitgegeven biljetten als goudreserve moest aanhouden. Een percentage van 30 tot 50 werd voldoende geacht om de biljetten te honoreren wanneer zij ter inwisseling in goud werden aangeboden. Dit was gebaseerd op het feit dat de mensen de biljetten zeer handig vonden en er zelden aan dachten ze aan de uitgevende instantie te overhandigen. Daarom was een volledige dekking met goud niet nodig.

Tegenwoordig is papiergeld dus van het onomkeerbare type, dat wil zeggen dat het niet kan worden omgezet in goud of andere edele metalen. Wanneer papiergeld onomwisselbaar is, is de uitgevende autoriteit dus niet verantwoordelijk voor de omzetting van de papieren biljetten in goud.

De door de Centrale Bank van een land uitgegeven bankbiljetten zijn “Fiat-papiergeld”, dat wil zeggen dat zij worden uitgegeven op grond van een fiat, dat wil zeggen, “in opdracht van de regering”. Aangezien zij wettig betaalmiddel zijn, zijn zij over het algemeen aanvaardbaar in ruil voor goederen en diensten. Het is belangrijk op te merken dat de “beloften tot betaling” die op de bankbiljetten staan geschreven, geen “beloften tot betaling” van iets anders zijn. Voor deze biljetten kunnen alleen andere papieren biljetten worden gegeven waarvan de waarde gelijk zou zijn aan de nominale waarde van het biljet dat u ter betaling aanbiedt.

Digitaal beter dan goud

Waarom wil je beter zijn dan goud met je schaarste? Omdat goud schaars is op aarde, maar we hebben geen idee hoeveel goud er eigenlijk nog in de bodem zit. We kunnen digitale systemen verzinnen die echt eindig zijn en waar je echt moeite voor moet doen om het digitale goed te bereiken. En dat is BITCOIN.

Waarom dan bitcoin?

De belangrijkste redenen waarom bitcoin op dit moment interessant is:

 1. Bitcoin kent geen eigenaar en geeft collectief vertrouwen, bitcoin is van niemand en is daardoor voor iedereen toegankelijk, mede dankzij het proof of work systeem;
 2. Bitcoin is schaars en deflatoir door de beperking van de hoeveelheid van 21 miljoen en dus niet onderhevig aan inflatie;
 3. Bitcoin is een decentraal netwerk, er is geen centrale partij die de vastgelegde transacties kan wijzigen of het systeem uit kan zetten;
 4. Bitcoin is liquide en dus makkelijk te verhandelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud of zilver;
 5. Bitcoin geeft de mensen die wereldwijd geen bankrekening hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het economische verkeer;
 6. Bitcoin kan bij algemene aanvaarding een waardevolle investeringsklasse zijn, het is niet te vernietigen of te verwijderen, hierdoor duurzamer dan het reguliere fiatgeld en edelmetalen.

Bovenstaande punten zijn volgens ons genoeg redenen om bitcoin serieus te nemen.

Leave a comment